iilylogo.gif

מעגל אישה - מפגש חד פעמי

20200823_121959.jpg

 

מתאים לך במידה ואת רוצה לבחון ולדייק נושא מסוים, נקודתי, שאת מרגישה לא שלמה איתו כרגע, בתוך מסע חייך.

מעגלי נשים 

12525513_751464714953696_605336978303228

מעגל הוא בית. מעין רחם שעוטפת בכל פעם מחדש. אהבה בלי תנאים, קבלה, שייכות. ביחד נשי טבעי.

לאפשר לנשים את התקשורת הנשית כפי שהן רוצות ואולי לא מוצאות את המקום.